Kuvaesitys

» Lisätietoja projektikuvista
» Takaisin etusivulle

E-City Landscape & Art - maisema-arkkitehtitoimisto

E-City Landscape & Art on maisema-arkkitehtitoimisto Suomen ja Ruotsin rajalla Tornio-Haaparannassa.

Työkenttänämme on koko ulkoinen ympäristömme, ”talojen väliin” jäävä elinympäristö.

Uskomme joka projektissa tiiviiseen yhteistyöhön hankkeen tilaajan kanssa. Uskomme myös vuoropuheluun kohteen käyttäjien kanssa. Näin varmistamme, että suunniteltavasta kohteesta muodostuu sen käyttäjien tarpeita vastaava.

Jokainen kohde on ainutlaatuinen. Kartoittamalla lähtökohdat ja ottamalla huomioon jokaisen kohteen edellytykset, sekä käyttäjien tarpeet voimme suunnitella toimivia, viihtyisiä ja kauniita ympäristöjä.

E-City Landscape & Art laatii selvityksiä ja vaikutustarkasteluja, ideoita, havainnekuvia, visualisoi, laatii yleissuunnitelmia ja toteutussuunnitelmia sekä taittotöitä.

Meillä on laaja tuntemus viherrakentamiseen ja voimme tarvittaessa laatia yksityiskohtaisia istutussuunnitelmia ja istutusten hoitosuunnitelmia.

Asiakkaitamme ovat kaupungit, kunnat, taloyhtiöt, seurakunnat, tiehallinto y.m, mutta myös yritykset ja yksityishenkilöt.

Yrityksellämme on laaja yhteistyöverkosto, teemme tiivistä yhteistyötä eri insinööritoimistojen ja muiden yhteiskuntasuunnittelijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Elina Söderström
Maisema-arkkitehti (Landskapsarkitekt LAR / MSA)

E-City Landscape & Art
Saarenpäänkatu 39
95400 Tornio

Puhelin +358 440 931 214

sähköposti: elina(at)e-citylandscape.eu