E-City Landscape & Art: projektikuvia - projekt bilder

kihlat

Kihlat
Taideteos sijaitsee På Gränsen - Rajalla -alueella, Tornion ja Haaparannan välillä, E4-tien kiertoliittymässä Torniossa.
Suunnittelija/taiteilija: maisema-arkkitehti Elina Söderström
Materiaali: Outokummun ruostumaton jaloteräs
Kihlat taideteoksen kaksi kihlasormusta symbolisoivat kaksoiskaupunkien Tornion ja Haaparannan sekä kahden maan hyvää yhteistyötä ja yhteenkasvamista. Liikenneympyrän graniittikiveyksessä olevat raidat toistavat sormusten muotoa sekä symbolisoivat hyvien ajatusten leviämistä ja kehittymistä "kuin renkaat vedessä"

Förlovning
Konstverk är belägen i en rondell, på väg E4 inom På Gränsen - Rajalla -området mellan Torneå och Haparanda.
Design: landskapsarkitekt LAR/MSA Elina Söderström
Material: Rostfritt stål, från Outokumpu
Konstverkets två förlovningsringar symboliserar det goda samarbetet mellan de två tvillingstäderna Torneå och Haparanda liksom föreningen och ihopväxande av två länder. Stenbeläggningen under konstverket upprepar temat i form av ringar i rödgranit som likt "ringar på vattnet" sprider kraften av goda tankar vidare.

valopuu

Valopuut
alikulkukäytävän valaistussuunnitelma E4-tielle, Rajalla-På Gränsen, Tornio-Haaparanta

Ljusträd
Ljussättning av passagen under väg E4, Rajalla-På Gränsen, HaparandaTorneå

hautausmaa

Hautausmaiden suunnittelu
Skellefteån pohjoisen hautausmaan uurnahautapaikka

Utformning och projektering av kyrkogårdar
Skellefteå landsförsamling, Norra kyrkogården, urnbegravningsplats

Hagaskolan

Koulujen ja päiväkotien piha- ja ympäristösuunnitelmia
Utformning och projektering av skolgårdar och daghem

Hagaskolan Sundsvall (kuvassa - i bild)

Jelppikoti

Parantavat ja hoitoympäristöt
Tornion kehitysvammaisten palvelukeskuksen, Torintienoon lähiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Vårdmiljöer, terapeutiska miljöer
Utveckling och utformning av utemiljön vid Servicecenter Torintienoo för utvecklingsstörda i Torneå

Boden Arena

Torit ja kävelykadut - Torg och gågator
Boden Arenan sisääntuloaukio - Entréområdet vid Boden Arena

kiertoliittymä

Kiertoliittymiä - Cirkulationsplatser
Birsta - Timmervägen Sundsvall

liikennepuisto

Teema- ja leikkipuistoja - Temaparker och lekparker
Liikennepuistoehdotus, Teemaleikkipuistosuunnitelma, Tornio

hsb.jpg

Asuinympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen
Utformning och projektering samt utveckling av bostadsområden/-gårdar

Gotlandshem
HSB Tornedalen, Haparanda

» Etusivulle
» Till hemsidan