Slideshow

E-City Landscape & Art

on maisema-arkkitehtitoimisto Suomen ja Ruotsin rajalla TornioHaaparannassa. Laadimme:

Selvitykset ja vaikutustarkastelut

Yleis- ja toteutussuunnitelmat

Kulttuurimaisemat, puistorestaurointi

Viheralueiden hoito- ja kehityssuunnitelmat

Istutusalueiden tarkastaminen (työn valvonta)

Luennot, kurssit ja neuvonta

Lue lisää»

E-City Landscape & Art

är ett landskapsarkitektkontor med säte på gränsen i Haparanda Torneå. Vi utför:

Planering och utredning

Gestaltning och projektering av

Kulturmiljöer, parkrestaurering

Skötsel- och utvecklingsplaner för grönområden

Besiktning av planteringsytor

Föreläsningar och kurser, rådgivning

Läs mera»